BarberBladet

Barberbladet

Tidsskrift for rytmisk sang

BarberBladet er Dansk Barbershopforenings medlemsblad.

Indhold:

Bladet bringer omtale af begivenheder, foreninger og udgivelser mv. inden for området rytmisk sang i Danmark og udlandet. Desuden omtaler bladet sanggrupper og kor som medvirker ved foreningens arrangementer.

Dansk Barbershopforenings største begivenhed er den årlige sangfestival, som annonceres i bladet, der giver både foromtale og reportage af festivalen. Ligeledes omtales foreningens andre aktiviteter, fx det årlige sangertræf første søndag i december.

Blandt de faste rubrikker er Vokalkalenderen, der omtaler sangbegivenheder i Danmark og udlandet, og Pennen, hvor sanggrupper og kor på skift fortæller om sig selv og kommenterer forskellige emner. Bladet bringer også kontaktannoncer hvor grupper der mangler en sanger har mulighed for at finde emner.

Bladet modtager gerne billeder og omtale af medlemsgruppernes optræden, og medlemmerne er velkomne til at bidrage med debatindlæg og andet stof.

Læs og download tidligere numre her

Redaktion:

Svend Aaskilde

Tlf.nr.: 24 40 94 21

Annoncer mv.

Tryksager, der ønskes udsendt med bladet til større eller mindre antal personer efter aftale, kan medtages efter bestyrelsens godkendelse mod betaling af porto.

Adresse: Bakkevej 44, 3460 Birkerød, Danmark

Email: dl@loudsoft.com

Telefonnummer: +45 45 82 62 91