Bliv medlem

Bliv medlem af Dansk Barbershopforening

Dansk Barbershopforening (DABA) er en landsforening for rytmisk a cappella-sang. DABA optager både enkeltpersoner og grupper som medlemmer.

Som medlem er du med til at fremme kontakten mellem de mange, der synger barbershop og anden showsang.

En del bliver medlemmer fordi de ønsker at synge i en af DABAs medlemsgrupper. En del bliver medlemmer fordi de deltager i Dansk Barbershop Festival, der hvert forår arrangeres af Dansk Barbershopforening.

Ved festivalen er der seminar, sang-instruktører (coaching), prøve, koncert og en fest.

 

Gruppemedlem i DABA

Dansk Barbershopforening (DABA) er en landsforening for rytmisk a cappella-sang. DABA tilbyder sanggrupper og kor en række fordele som gruppemedlemmer.

Sanggrupper og kor i Danmark

Rytmisk a cappella-sang som musikform er stærkt udbredt over hele Danmark. Hvert år når DABA inviterer til festival, kontakter vi omkring 75 sanggrupper med forskellig størrelse, sammensætning og repertoire. Størrelse fra trio og kvartet op til større kor. Sammensætning med herrer, damer eller blandet. Repertoire af mange slags: Barbershop, swing og andre jazzgenrer, viser, popsang og andre spændende genrer.

A cappella-sang har fortrin, men enkelte instrumenter har også sneget sig ind som akkompagnement, og nogle grupper synger uden for festivalerne med mindre bands eller større orkestre.

Omkring 60 forskellige grupper har gennem årene deltaget i DABAs festival. Nogle grupper har været med i en årrække, nogle grupper er opløst og andre er opstået.

DABA som landsforening

DABA har siden foreningens stiftelse i 1994 søgt at samle de mange grupper i Danmark. Det er især sket ved indbydelse til den årlige festival for showsang og barbershop, gennem medlemsbladet BarberBladet og ved kontakt telefonisk og over e-mail.

DABAs hjemmeside, www.barbershopsang.dk, oplyser om sanggrupper, festivaler, sangtitler, vedtægter, DABAs kor/grupper/kvartetter bestyrelse osv.

 

Bliv gruppemedlem

DABA opfordrer nu alle sanggrupper og kor, der dyrker rytmisk a cappella-sang til at blive gruppemedlem. Herved får I fingeren på pulsen, I deltager i et fællesskab om rytmisk sang, I styrker muligheden for at skaffe økonomi til større arrangementer og I giver rytmisk a cappella-sang en stemme i det danske musikliv. Og det koster kun 400 kr. fra korkassen i årskontingent.

DABAs tilbud til gruppemedlemmer:

 • En person i gruppen har kontakt til DABA
 • En person i gruppen kan stemme ved generalforsamlingen.
 • Medlemskabet følger gruppen, hvis kontaktpersonen skifter
 • Med på DABAs liste over grupper der ønsker engagementer.
 • Gruppen nævnes over for bevilgende myndigheder.
 • Med på gruppelisten i DABA’s hjemmeside.
 • Link mellem DABA’s hjemmeside og gruppens hjemmeside.

Fordele som gruppemedlem

En person i gruppen har kontakt til DABA. Det sikrer at gruppen modtager post og mail fra DABA, og efterhånden opbygges et gensidigt kendskab til hinanden.

En person i gruppen kan stemme ved generalforsamlingen. DABAs generalforsamling plejer at foregå ved den årlige festival. Her kan gruppen få indflydelse på foreningens udvikling, og gruppen har en stemme på lige fod med personlige medlemmer.

Medlemskabet følger gruppen hvis kontaktpersonen skifter. Tidligere år blev en gruppe knyttet til DABA gennem sine personlige medlemskaber. Det kunne medføre at en gruppe der mistede sit eneste DABA-medlem ikke mere fik foreningens meddelelser automatisk. Det er ordnet med gruppemedlemskabet: gruppen kan når som helst oplyse at den har skiftet kontaktperson.

Hvordan bliver gruppen medlem?

Det er nemt. Send 400 kr. til Dansk Barbershopforening, kassereren, enten på check eller til postgiro reg.nr.: 1551 kontonr.: 1224 3154. Du kan også ringe til bestyrelsen eller maile på daba@barbershop.dk, hvis du vil have yderligere informationer.

 

Personmedlem i DABA

Dansk Barbershopforening (DABA) er en landsforening for rytmisk a cappella-sang. DABA tilbyder enkeltpersoner at blive medlem.

Enhver der er interesseret kan blive medlem af Dansk Barbershopforening. Dansk Barbershopforening er stiftet i 1994. Foreningens formål er at fremme barbershopsang og anden showsang i Danmark ved at samle interesserede grupper, kor og enkeltpersoner.

Hvad får jeg i DABA?

Først og fremmest får du mulighed for at møde andre som deler din interesse i at optræde med rytmisk sang. Ikke mindst ved DABAs årlige festival kan du være sammen med andre sangere der elsker at deltage i det pulserende aktive liv med rytmisk sang.

Som medlem har du en række muligheder og tilbud:

 • Du kan få kontakt med andre sanggrupper og kor.
 • Du bliver inviteret til den årlige festival for showsang og barbershop.
 • Du får medlemsbladet BarberBladet ca. 4 gange om året.
 • DABA søger at samle sanggrupperne til cafeaftener og lignende.
 • Du kan få rabat ved nodekøb.
 • Du kan høre om barbershop og showsang i andre lande.

Kan jeg deltage mere aktivt i DABA?

Hvis du er mere aktivt interesseret i foreningslivet, kan du arbejde med på mange forskellige områder: Det kan f.eks. være i medlemsbladet, ved festivalen, engagementer, arrangement af medlemsaktiviteter. Snak med en fra bestyrelsen om det.

Du bliver personligt medlem ved at sende 150 kr. til Dansk Barbershopforening, kassereren, enten på check eller til postgiro reg.nr.: 1551 kontonr.: 1224 3154. Du kan også ringe til bestyrelsen eller maile på daba@barbershop.dk, hvis du vil have yderligere informationer.

Adresse: Bakkevej 44, 3460 Birkerød, Danmark

Email: dl@loudsoft.com

Telefonnummer: +45 45 82 62 91